15 December 2018
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

WYDZIAŁY - PLAN ROZMIESZCZENIA STANOWISK PRACY
W  STAROSTWIE POWIATOWYM W CZŁUCHOWIE

 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA

STANOWISKO

NR POKOJU

LOKALIZACJA

Aleksander Gappa

Starosta Człuchowski

 207/1 I. piętro
Marian Pastucha Wicestarosta 206 I. piętro

 

WYDZIAŁ FINANSOWY, PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I ANALIZ

Alicja Krauze Skarbnik Powiatu 209 I. piętro
Jolanta Machnio Naczelnik Wydziału 210 I. piętro
Ewa Zembrzycka Inspektor 204 I. piętro
Aneta Chojnacka Podinspektor 204 I. piętro
Anna Meger Podinspektor 204 I. piętro
Izabela Bluma Podinspektor 204 I. piętro
Iwona Kotowska Podinspektor 211 I. piętro
Ewa Dobek Inspektor 211 I. piętro
Marzanna Barteczko Kasjer
kasa czynna : od 7.30-14.00
104 parter

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Maria Malcan Naczelnik Wydziału, Biuro Rady Powiatu 208 I. piętro
Iwona Kowalik Inspektor 205 I. piętro
Ewa Wałdoch Inspektor 205 I. piętro
Kamila Winiarz Inspektor - Sekretariat 207 I. piętro
Krzysztof Żubertowski Inspektor - Sekretariat 207 I. piętro
Piotr Adamcio Starszy Informatyk,
Administrator Systemów Informatycznych
215 I. piętro
Karol Briegmann Informatyk, Biuletyn Informacji Publicznej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 215 I. piętro
Tomasz Pietucha Informatyk   niski parter
Jacek Gappa Informatyk   niski parter
Monika Nerlo Archiwista   niski parter

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I KOMUNIKACJI

Janusz Oleszczak Naczelnik Wydziału 213 I. piętro
  BUDOWNICTWO    
Krzysztof Czuryło Podinspektor 203 I. piętro
Alicja Begier Referent 203 I. piętro
Elżbieta Dawidziak Inspektor 216 I. piętro
Edyta Drążek Podinspektor 216 I. piętro
  REJESTRACJA POJAZDÓW    
Ewa Komorska Inspektor 101 parter
Elżbieta Laskowicz Inspektor 101 parter
Anna Nickowska Podinspektor 101 parter
Anna Łukaszewska Referent 101 parter
Małgorzata Kłosowska Referent 101 parter
Lidia Hoppa-Lenio Referent 101 parter
  PRAWA JAZDY    
Joanna Kałdus - Wytrążek Podinspektor 103 parter
Aneta Szupke-Kasak Referent 103 parter
Radosław Skoczypiec Referent 103 parter

 

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU

Henryk Anioł Geodeta Powiatowy,Naczelnik Wydziału, Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
305 II. piętro
  REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI    
Wiesław Rak   304 II. piętro
Iwona Pujanek Referent 303 II. piętro
Aleksandra Holc Referent 303 II. piętro
  POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ    
Gabriela Wellinska Referent 300 II. piętro
Piotr Tyrzyk Inspektor 300 II. piętro
Szczepan Kowalik Podinspektor 300/1 II. piętro
Joanna Gródecka Referent 300/1 II. piętro
Marek Krzywak Inspektor 300/2 II. piętro
Elżbieta Adaszewska Referent 300/2 II. piętro
  EWIDENCJA GRUNTÓW    
Magdalena Golec Referent 301 II. piętro
Małgorzata Ojdana Referent 301 II. piętro
Agnieszka Pawłowicz Referent 301 II. piętro
Małgorzata Pietraszak Referent 301 II. piętro
Violetta Lewicka Referent 302 II. piętro
  SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ    
Robert Białek Referent 307 II. piętro
Paweł Topolewski Referent 307 II. piętro
Mariusz Gawron Referent 307 II. piętro
Wojciech Bujak Podinspektor 300/1 II. piętro

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Zdzisław Rachubiński Naczelnik Wydziału 214 I. piętro
  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO    
Jolanta Bruska Inspektor 201 I. piętro
Anita Trapp Referent 201 I. piętro
Waldemar Zaczek Inspektor 201 I. piętro
  PROMOCJA POWIATU
I FUNDUSZE UNIJNE
   
Iwona Olczak Inspektor 202 I. piętro

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Mirosław Ziehlke Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności   niski parter

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Zenon Nowak Naczelnik wydziału   niski parter
Andrzej Jankowski Kierownik referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej   niski parter
Barbara Bartczak Inspektor ds. zamówień publicznych   niski parter
Halina Beńko Inspektor   niski parter
Katarzyna Bogucka Podinspektor ds. utrzymania dróg i mostów   niski parter

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Mariusz Słomion Radca Prawny,
Samodzielne stanowisko ds. prawnych,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
212 I. piętro

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Urszula Burzyńska Inspektor do spraw Kontroli Wewnętrznej  306 II. piętro