22 September 2017
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Wrzesień 2017
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ankieta

Logo Policja

 

WYDZIAŁY - PLAN ROZMIESZCZENIA STANOWISK PRACY
W  STAROSTWIE POWIATOWYM W CZŁUCHOWIE

 

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA

STANOWISKO

NR POKOJU

LOKALIZACJA

Aleksander Gappa

Starosta Człuchowski

207/1 I. piętro
Marian Pastucha Wicestarosta 206 I. piętro

 

WYDZIAŁ FINANSOWY, PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I ANALIZ

Alicja Krauze Skarbnik Powiatu 209 I. piętro
Jolanta Machnio Naczelnik Wydziału 210 I. piętro
Ewa Zembrzycka Inspektor 204 I. piętro
Iwona Kotowska Referent 211 I. piętro
Aneta Chojnacka Podinspektor 204 I. piętro
Anna Meger Referent 204 I. piętro
Ewa Dobek
Inspektor 204 I. piętro
Izabela Bluma Referent 204 I. piętro
Marzanna Barteczko Kasjer
kasa czynna : od 7.30-14.00
104 parter

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Maria Malcan Naczelnik Wydziału, Biuro Rady Powiatu 208 I. piętro
Iwona Kowalik Inspektor 205 I. piętro
Ewa Wałdoch Inspektor 205 I. piętro
Piotr Adamcio Informatyk,
Administrator Systemów Informatycznych
214 I. piętro
Karol Briegmann Informatyk, Biuletyn Informacji Publicznej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 214 I. piętro
Tomasz Pietucha Informatyk   niski parter
Kamila Winiarz Podinspektor - Sekretariat 207 I. piętro
Krzysztof Żubertowski Podinspektor - Sekretariat 207 I. piętro
Monika Nerlo
Archiwista   niski parter
Jacek Gappa
Informatyk   niski parter

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I KOMUNIKACJI

Janusz Oleszczak Naczelnik Wydziału 213 I. piętro
  BUDOWNICTWO    
Halina Kaźmierska Inspektor 203 I. piętro
Elżbieta Dawidziak Inspektor 203 I. piętro
Alicja Begier
Referent
203 I. piętro
Anna Urbańska
Pomoc administracyjna 203 I. piętro
  REJESTRACJA POJAZDÓW    
Grażyna Salach Inspektor 101 parter
Ewa Komorska Inspektor 101 parter
Zyta Ratajska Inspektor 101 parter
Elżbieta Laskowicz Inspektor 101 parter
Anna Nickowska Podinspektor 101 parter
  PRAWA JAZDY    
Czesława Ohnesorge Inspektor 103 parter
Radosław Skoczypiec Referent 103 parter
Joanna Kałdus - Wytrążek Referent 103 parter

 

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU

Henryk Anioł Naczelnik Wydziału, Kierownik Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
305 II. piętro
  REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI    
Wiesław Rak Z-ca Naczelnika Wydziału 304 II. piętro
Iwona Pujanek
Referent 303 II. piętro
Aleksandra Holc Referent 303 II. piętro
  POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
   
Marek Krzywak Inspektor 300 II. piętro
Piotr Tyrzyk Inspektor 300 II. piętro
       
Szczepan Kowalik Podinspektor 300/1 II. piętro
Gabriela Wellinska Referent 300/2 II. piętro
Elżbieta Adaszewska
Referent 300/2 II. piętro
Monika Stalka Referent 300/1 II. piętro
  EWIDENCJA GRUNTÓW    
Magdalena Golec Referent 301 II. piętro
Violetta Lewicka Referent 302 II. piętro
Małgorzata Ojdana Referent 301 II. piętro
Agnieszka Pawłowicz Referent 301 II. piętro
Małgorzata Pietraszak Referent 301 II. piętro
  SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ    
Robert Białek Referent 307 II. piętro
Wojciech Bujak Podinspektor 307 II. piętro
Paweł Topolewski
Referent 307 II. piętro
Justyna Spiczak-Brzezińska
Referent 307 II. piętro
Joanna Gródecka
Referent 307 II. piętro

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Zdzisław Rachubiński Naczelnik Wydziału 216 I. piętro
  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO    
Jolanta Bruska Inspektor 201 I. piętro
Tomasz Skwierawski Inspektor 201 I. piętro
Waldemar Zaczek Inspektor 201 I. piętro
  PROMOCJA POWIATU
I FUNDUSZE UNIJNE
   
Iwona Olczak Inspektor 202 I. piętro
       

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Anna Duda Podinspektor   niski parter

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Zenon Nowak
Naczelnik wydziału   niski parter
Andrzej Jankowski
Kierownik referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej   niski parter
Barbara Bartczak Inspektor ds. zamówień publicznych   niski parter
Halina Beńko
Inspektor   niski parter
Katarzyna Bogucka
Podinspektor ds. utrzymania dróg i mostów   niski parter
Maria Wałdoch
Podinspektor ds. utrzymania dróg i mostów   niski parter

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Urszula Burzyńska Inspektor do spraw Kontroli Wewnętrznej 306 II. piętro

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

       
Mariusz Słomion Radca Prawny,
Samodzielne stanowisko ds. prawnych,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
212 I. piętro