24 September 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Herb Powiatu Człuchowskiego XLI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego

Sesja Rady Powiatu Człuchowskiego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz 10.00 w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie ul. Koszalińska 2

 

 

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Składanie interpelacji i zapytań.

4. Zmiany w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2014r. oraz uchwały budżetowej na 2014r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2028
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- opinia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego na terenie Powiatu Człuchowskiego – kierunki działania służb, straży i inspekcji
- wystąpienie przedstawicieli służb, inspekcji i straży,
- opinia komisji bezpieczeństwa, porządku i obronności,
- dyskusja,
- przyjęcie informacji.

6. Informacja o stowarzyszeniach działających na terenie Powiatu Człuchowskiego- zamierzenia i cele
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki i Integracji Europejskiej,
- opinia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego,
- dyskusja,
- przyjęcie informacji

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Oświadczenia i wnioski.
9. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Powiatu Człuchowskiego.

 

Zobacz oryginalny dokument