24 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Informujemy, że na stronie https://bip.powiatczluchowski.org.pl umieszczony został raport o stanie Powiatu Człuchowskiego za 2021 rok. Dołączono równieź do pobrania informację o możliwości zabrania głosu w debacie oraz formularz zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem.