24 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębnica – Skarszewo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G"

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G"

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego"