24 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

  Polski ad 2

Niskoemisyjny tabor transportowy – Zakup środków transportu publicznego

W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych powiat człuchowski zakupił autobusy na potrzeby powiatowego transportu publicznego.

W ramach projektu zakupiono 4 niskoemisyjne autobusy spełniające normę emisji spalin EURO 6 step E, zasilane olejem napędowym. Autobusy przeznaczone są do przewozu osób, głównie młodzieży szkół średnich, z miejsca zamieszkania do siedziby szkół ponadpodstawowych w powiecie.

Całkowita wartość inwestycji – 5.140.416,00 zł,

Wykorzystane dofinansowanie – 4.369.353,60 zł

Wkład własny – 771.062,40 zł

Zadanie zrealizowane 10.02.2023r.