08 August 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2546G ul. Miodowej i 2550G ul. Królewskiej  w m. Debrzno obejmującą przebudowę przejść dla pieszych"

flaga i godlo na www

Umowa o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w części dotyczącej zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na realizację zadania została podpisana w dniu 9 grudnia 2021 r.

Kwota dofinansowania: 327 586 zł

Całkowita wartość inwestycji: 444 499,90

Zadanie obejmuje przebudowę istniejących przejść dla pieszych na ul. Miodowej i Królewskiej w Debrznie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Oba przejścia przewidziano jako przejścia dla pieszych zwykłe z wyspą azylu, umożliwiające bezpieczne dojście dzieci do szkoły. Zadanie to poprawi również bezpieczeństwo pieszych zmierzających do centrum miejscowości. Inwestycja ta obejmuje również przebudowę chodników, nawierzchni, budowę doświetlenia przejścia. Dodatkowo zostanie ustawione nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz ogrodzenia segmentowe. Ponadto zostanie zamontowane urządzenie automatycznego nadzoru nad prędkością.

Termin realizacji inwestycji: do końca czerwca 2022 roku.

Debrzno2 foto 2021a m