05 February 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Konkurs na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2022 r.


 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert.

Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Wybór oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2017 roku