26 September 2022
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Aktualności Starostwo

Baner - Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej

 

 


 

PLAKAT DSZW mini

 

Dobrowolną służbę kandydat rozpocznie od 28-dniowego szkolenia podstawowego. Okres szkolenia, w trakcie którego ochotnik będzie zdobywał wiedzę i podstawowe umiejętności żołnierskie, zakończy się uroczystym złożeniem przysięgi.

Następnie żołnierze trafią na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone             z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym. Będzie ono prowadzone m.in. w jednostkach wojskowych oraz centrach i ośrodkach szkolenia.

Aby oferta dobrowolnej służby była atrakcyjna dla kandydatów, MON zadbało także o jej aspekt finansowy. Ochotnik będzie więc co miesiąc otrzymywał wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie to 4560 zł brutto. Korzyści będzie jednak więcej – każdy, kto ukończy dobrowolną służbę, będzie miał pierwszeństwo w naborze w szeregi armii zawodowej, ale też – jeśli nie będzie chciał wstąpić do wojska – pierwszeństwo zatrudnienia na stanowiskach w administracji publicznej zgodnie   z wymaganymi kwalifikacjami.

Turnusy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 2022 r.

Pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby korpusu szeregowych w 2022 r. - szkolenia podstawowego w centrach i ośrodkach szkolenia oraz jednostkach wojskowych w wymiarze:

a) 28-dniowych turnusów w terminach:

- od dnia 4 lipca do dnia 31 lipca,

- od dnia 1 sierpnia do dnia 28 sierpnia,

- od dnia 5 września do dnia 2 października.

- od dnia 3 października do dnia 30 października,

- od dnia 14 listopada do dnia 11 grudnia,

https://www.infor.pl/.../U23.2022.146.0000082,decyzja-nr...

𝗣𝗿𝘇𝘆𝗷𝗱𝗼 #WCR 𝗶 𝘄𝘀𝘁𝗮̨𝗽 𝗱𝗼 #DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa 𝗮𝗯𝘆 #ZostańŻołnierzem #WojskoPolskie

Więcej informacji o służbie wojskowej uzyskasz na https://wcrczluchow.wp.mil.pl

 

 


 

Informujemy, że na stronie https://bip.powiatczluchowski.org.pl umieszczony został raport o stanie Powiatu Człuchowskiego za 2021 rok. Dołączono równieź do pobrania informację o możliwości zabrania głosu w debacie oraz formularz zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem.

 


 

Herb Powiatu Człuchowskiego

Starostwo Powiatowe w Człuchowie

ZACHĘCA

do korzystania z platformy e-Budownictwo przy wypełniania wniosków dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

gunb

Serwis e-Budownictwo umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. Serwis jest intuicyjny i dostosowany do potrzeb branży budowlanej. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z biura czy domu.

 

 

Dzięki platformie e-Budownictwo możesz złożyć min.:

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
 • Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (PB-2a) do 70m2
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)

e-Budownictwo

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/konto/zaloguj/

 

 


 

Podkategorie