23 October 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Październik 2021
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności Starostwo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego:

BUDOWA OBWODNICY CZŁUCHOWA W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 i 25

Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic 28 września 2021 roku (wtorek), godz. 18:00 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej, Rychnowy 7

Celem spotkań informacyjnych jest:
- przedstawienie opracowanych wariantów przebiegu Obwodnicy Człuchowa,
- omówienie uwarunkowań związanych z przebiegami trasy,
- wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

W trakcie spotkania oraz po nim (w wyznaczonym terminie) będą mogli Państwo również w formie pisemnej przedstawić swoją opinię co do zaprezentowanych rozwiązań projektowych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców oraz osoby posiadające nieruchomości na terenie miasta Człuchów i gminy Człuchów

Projekt obwodnicy człuchowa - warianty

  Celem projektu jest: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”, realizowanego na podstawie umowy o dofinasowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Grant zawarty w umowie w wysokości 32 636,48zł. przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względu bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.

Grantobiorca: Powiat Człuchowski ( na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Zamkowa 19)

Umowa nr: COVID-19.02.11.8

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 32 636,48zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 27 470,13zł.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 5 166,35 zł.

Planowany termin realizacji projektu: od 01.05.2020r. do 31.08.2021r.

Plakat informacyjny

 

Obrazek ilustracyjny kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w UE

Podkategorie